BUCKET OF FIRE

Najnowszy produkt z patentem od firmy Zyga.
To fantastyczne Mobilne Ognisko.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

  • Przy eksploatacji Bucket of Fire (mobilne ognisko), należy zawsze stosować przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  • Bucket of Fire przeznaczone jest do eksploatacji na wolnym powietrzu, należy zwrócić uwagę na odpowiednie, bezpieczne ustawienie wiadra min. 2 metry od przedmiotów palnych. Nie rozpalać przy silnym wietrze oraz podczas deszczu.

  • Nie pozostawiać palącego się wiadra bez kontroli. Produkt może być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe,trzeźwe i nie będące pod wpływem środków odurzających.

  • Zaleca się ustawienie Bucket of Fire na kostce, płytach betonowych, piasku, drobnych kamieniach oraz powierzchniach niepalnych.

Dokumentacja

Udostępniamy do pobrania instrukcję naszego produktu